Nordiska traditioner går långt tillbaka i historien. Nordbor har firat midvinterblot i Norden sedan tidig medeltid för att sedan övergå genom kristnandet av Norden till att sammankopplas med Jesu födelse. Midsommar är en högtid som traditionellt hört ihop med midsommarsolståndet. I nordiska skrifter finns midsommarfirandet nedtecknat i de isländska sagorna från 1200-talet av islänningen Olav Tryggvason. Midsommar är utan tvekan Nordens mest folkliga tradition. En upplevelse för alla sinnen med mat, dryck, musik och dans!

Nyare traditioner har förstås tillkommit och fått sin plats i almanackan. Idag firas både Alla hjärtans dag, fars dag, mors dag, halloween och kanelbullens dag. Varvid den sistnämnda kanelbullens dag infaller 4 oktober i Sverige och Finland. Traditionen med kanelbullens dag är nytillkommen. Första gången den firades var 1999. I Finland kom den att införas 2006 och går där även under namnet “den nationella örfilsdagen”. Samtliga nordiska länder firar förstås sina egna nationaldagar.

Midsommar i Norden

Midsommar för något magiskt med sig i de nordiska länderna. Historiskt var midsommarnatten en natt där älvor, troll och tomtar var mycket aktiva och de kunde ses på ängar, vid vattendrag och i skogarna runtom i Norden. Idag finns en del av magin kvar – genom att plocka sju sorters blommor och lägga under huvudkudden kommer du drömma om giftermål och få reda på vem det är som får din hand.

En midsommar i Sverige utan midsommarstång, sill och potatis är som en julafton utan ett enda paket. I Danmark och i Norge firas högtiden midsommar alltid den 23 juni. Även fast midsommarfirandet firas i samtliga nordiska länder skiljer det sig en hel del mellan hur, vad och när midsommarfirandet äger rum och tar plats. I Finland är midsommarbastun en total självklarhet. Lika självklar som dansen runt midsommarstången för en svensk!

Midsommar i Norden

De nordiska länderna firar midsommar mellan 19-26 juni varje år. Dock skiljer sig högtiden åt mellan länderna. Sverige är det land där midsommarfirandet fått den starkaste särprägeln med midsommarstång, dans och visor. Inget av de övriga firar på det sättet. Det som förenar de nordiska länderna i midsommarfirandet är att högtiden på ett eller annat sätt hålls till största del utomhus och i naturen. Den firas med familj eller i goda vänners sällskap.

Finsk midsommar utan vistelse i bastun vore ingen midsommar. I Norge och Danmark är det brasor som gäller på stränder, sjöar, vid hav eller fjäll. Att nordborna är ett naturälskande folk råder det inga tvivel om under midsommar. Danmark och Norge tänder stora eldar och brasor för att fira solståndet. Faktum är att Norge håller världsrekord i största brasan på offentlig plats. I Sverige skulle tändandet av offentliga brasor förknippas direkt med Valborgsmässoafton.

Julaftonsfirandet i Norden

Dagens julfirande har influenser från svunna tider och seder. Ordet jul är besläktat med den äldre talade isländskan och engelskan. Inom de nordliga områdena av England använder man även idag ett ord från nordisk vikingatid – ordet yule, vilket är ett fornnordiskt ord för jul. När nordborna höjer glasen och önskar varandra god jul är det en obruten tradition ända från hednisk tid. Nordens jultraditioner är idag en sammanblandning av egna och andra länders traditioner.

Granen som står så praktfullt grön och grann i stugan är ett av de senare inslagen av julfirandet. Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som julgranen fick komma in i svenska hem. Traditionen med en Lucia som kommer infördes hundra år tidigare, i början av 1700-talet kom den ljusklädda lucian till Sverige. Lucia är i likhet med julgranen en invandrad sed från Tyskland. Inslagna julklappar, presenter och jultomte är en skapad tradition på 1900-talet.

Påskfirandet i Norden

I Sverige klär barnen ut sig till påskkärringar, i Finland klär de sig till påskhäxor. I Norge och Danmark förekommer det inte alls. Att måla ägg, äta godisägg och intaga den traditionella påskmåltiden är dock centrala delar när Nordens länder firar påsk. Lamm är traditionsenligt ofta vad som serveras under påskmåltiden. Den genomgående färgen under påsken är gul. Fjädrar och dekorerade riskvistar förekommer i alla länderna under påsken. Ägg är förstås något alla äter under påsken!

Första majfirandet i Norden

Alla länder i Norden firar arbetarrörelsens viktigaste dag – 1 maj. En dag där människor traditionsenligt samlas på gator och torg för att proklamera budskap om olika rättigheter. Samtliga nordiska länder har en stark demokratiskt förankrad demonstrationsrätt och grundprinciperna gällande jämlikhet, kapital och rättvisa basuneras ut. Första maj är framförallt vänstern och de socialistiska partiernas dag. Höger och blåa partier brukar sällan vara speciellt synliga i de nordiska ländernas första maj-firande.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *