Norden ligger som bekant högt upp i norr och är ett av världens mest nordligt belägna område med relativt tätbefolkade delar. Hit hör Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, men även Färöarna, Grönland och Åland räknas in. Dessa länder har såklart till viss del olika klimat, men på många sätt är också klimaten likartade. Mer om klimaten i dessa olika länder kan du läsa om i den här texten.

Många av länderna i Norden är kända för att ha ett varierat klimat och vi har ofta värme och sol under sommaren, regn och rusk under hösten och snö på vintern. I och med de klimatförändringar som råder runtom i världen nu har dock detta klimat ändrats och förskjutits över tid, så idag ser det inte riktigt likadant ut som det gjorde tidigare vad gäller vårt klimat i Norden.

Golfströmmens inverkan

I Norden är det varmare havsvatten än vad man vanligtvis har på sådana breddgrader. Om man jämför temperaturen mellan den norska kusten och det kanadensiska inlandet är skillnaden i genomsnitt 30°C. Orsaken till detta kan man finna i den mäktiga havsströmmen som leder upp varmt vatten från Karibien till Norden, vilket resulterar i ett varmare klimat. Golfströmmen har också en stark inverkan på andra delar i Europa, bland annat Frankrike och Storbritannien.

Det finns några områden i Norden som inte har kustklimat, de ligger helt enkelt för långt från kusten och golfströmmen för att havet ska kunna jobba som en dämpare för klimatet. Detta är områdena i nordöstra Finland, närmast Ryssland, och nordvästra Sverige, dessa har istället inlandsklimat. Skillnaden är inte så stor jämfört med kustklimatet, men de har lite kallare och torrare vintrar och lite hetare och torrare somrar.

Årstider i Norden

På grund av att Norden ligger i den tempererade klimatzonen har de årstider, eller för att vara specifik, fyra av dem. Dessa är vår, sommar, höst och vinter och undantaget är de nordligaste delarna av Norge som är en del av polarzonen. De har också på sätt och vis årstider, men där stiger temperaturen aldrig över +10 °C, till skillnad från andra delar av länderna och områdena i Norden.

Med tanke på hur långt norrut som Norden är beläget är det inte så kallt som man kunnat föreställa sig. Detta beror delvis på kustklimatet – det tar längre tid för havet att svalna än det tar för luften, vilket leder till att vintrarna är varmare. Somrarna är svalare av samma orsak, luften blir varm snabbt, men havet är långsammare i svängarna och beroende på detta hålls temperaturerna lägre.

Klimatet förr i tiden

Som det nämndes tidigare i inledningen av texten förändras vårt klimat över tid och detta gäller inte bara i Norden, utan i hela världen men på olika sätt. Bara här i Sverige är det nog många som har tänkt på att årstiderna har förskjutits och att det inte alltid är lika varmt under sommarmånaderna, och framför allt inte lika kallt och snöigt under vintermånaderna som man kunde uppleva det förr.

Om man går riktigt långt tillbaka fanns det en istid i Norden, vilket många säkert känner till och det klimat vi har idag skiljer sig såklart mycket från klimatet då. Det här är bara ett exempel på hur man ser klimatförändringarna som sker i samband med växthuseffekten som gör att vi går mot varmare tider. Det kanske kan låta skönt, men det kan ge förödande konsekvenser för livet på jorden.

Norden och växthuseffekten

Vilka konsekvenser har då växthuseffekten på just Norden? Fjällområden är känsliga för växthuseffekten, och påverkan på dessa innebär att de smälter och kan riskera att försvinna helt. Växthuseffekten kan också ha påverkan på livet i havet, men även djuren på land, vilket i sin tur påverkar oss människor. Såväl torra perioder under sommaren med extra värme, samt regnigare och varmare perioder vintertid är också resultat på att Nordens klimat påverkats av växthuseffekten.

Ett klimat i förändring

Nordens klimat är känt för sin variation och sina årstider som alla har olika klimat. Det här är dock något som till viss del håller på att förändras i och med växthuseffekten och dess påverkan på världens klimat. Ännu har vi kanske inte märkt det så mycket, men större förändringar kan komma att ske. Från istid till ett tropiskt klimat, är det ett möjligt framtida klimat för Norden? Vi får helt enkelt se i framtiden!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *